Navigacija: Početna Pasivna kuća

Partneri udruženja

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Medijski partneri

Baner
Baner

Passipedia

Baner

Pretraga

Pasivna kuća… šta je to?

Veći životni komfor, manje energije


Pasivna kuća predstavlja građevinski standard u proteklih 20 godina širom sveta. Pasivne kuće su zgrade koje obezbeđuju ugodan unutrašnji komfor, kako leti tako i zimi. Veoma dobro su izolovane te im je potrebno 85-90% u poređenju sa konvencionalnim zgradama. Usled male potrošnje energije nema potrebe za aktivnim grejnim telima, već se pasivne zgrade mogu dogrevati samo predgrejanim vazduhom.

pasivna kuća


Šta je to pasivna kuća?

građevinski standard kako u Evropi tako i u ostatku sveta
zgrada sa visokim komforom tokom zime i leta
• veoma dobro izolovana
• veoma dobro zaptivena
• sa mehaničkim sistemom ventilacije sa rekuperacijom
• standard pasivne kuće može da se dostigne samo kombinacijom tehnologije, dizajna i materijala

 

 

 

Izvor: passiv.de

 

Šta je pasivna kuća – definicija (prema Passivhaus Institut-u)

“Pasivne kuće”  su zgrade koje imaju izrazito nisku potrebu za energijom za grejanje, u centralnoj Evropi i zato im nisu potrebni aktivni sistemi grejanja.
Ove kuće mogu da se greju “pasivno”, samo korišćenjem unutrašnjih izvora toplote i solarnih dobitaka kroz prozore kao i minimalnog dogrevanja svežim vazduhom.

 

Kriterijumi pasivne kuće (prema Passivhaus Institut-u)

- Specifična potrebna energija za grejanje max. 15kWh/m2 a grejane korisne površine
- Specifična potrebna primarna energija za grejanje, hlađenje, PTV, električna energije za sve kućne uređaje – max. 120 kWh/m2 a
- Toplotno opterećenje – max. 10 W/m2
- Vazdušna propustljivost pri n50 – max. 0.6/h
- Zimski komfor – operativna temperatura ≥ 20 ºC

Osnovni principi

 

Osnovni principi- pasivna kuća
Izvor: pasivnakuca.rs

 

Projektovanje

Osnovni principi projektovanja, kojih se treba pridržavati tokom procesa projektovanja objekta:
- kompaktni oblik objekta
- južna orijentacija objekta – ako je moguće, nije nužno
- Izbegavanje složenih oblika u konstrukciji objekta

 

Superzaptivenost

U pasivnoj kući je potrebno postići visoku zaptivenost kako ne bi došlo do “curenja” vazduha kroz otvore i šupljine u konstrukciji koja mogu dovesti do kondenzacije i strukturnih oštećenja objekta. Superzaptivenosti zahteva pažljivo projektovanje i izvođenje radova. Vazdušnonepropusni sloj može biti unutrašnja malteracija, zaptivne folije, ploče na bazi drveta…

Prednosti superzaptivene kuće su: nema „curenja“ vazduha i toplotnih gubitaka, nema strukturnih oštećenja, bolja zvučna izolacija, ušteda energije i veći komfor.

 

“Pravilo olovke”

Vazdušnonepropusni sloj u pasivnoj kući predstavlja nevidljivu opnu oko grejanog prostora (linija olovke mora biti neprekidna). Za svaki detalj konkretno se mora odrediti materijal i definisati veza. Pravilo olovke važi takođe i za termički omotač bez termičkih mostova.

pravilo olovke

Izvor: pasivnakuca.rs

 

Superizolacija

Sve neprovidne konstrukcije treba da budu izolovane tako da koficijent prolaza toplote bude manji od 0,15W/(m2K). U praksi se to obezbeđuje slojem termoizolacije od 20-30cm.

Veoma važan deo sistema izolacije pasivne kuće jesu prozori i vrata. Njihova veličina, položaj, konstrukcija, način ugradnje imaju veoma bitan uticaj na celu zgradu– na njene estetske, funkcionalne i energetske osobine.

 

Komforna ventilacija

U pasivnoj kući sistem ventilacije ima ključnu ulogu jer obezbeđuje vazduh koji je čist, bez prašine, bez polena i eliminiše vlažnost i mirise koji se mogu javiti u spoljašnjem vazduhu. Prirodna ventilacija prozorima je takođe dozvoljena, ali treba imati na umu da su u tom slučaju toplotni gubici veći.

Komforna ventilacija sa rekuperacijom (povraćaj toplote) smanjuje toplotne gubitke ventilacijom. Otpadni vazduh zagreva svež vazduh u izmenjivaču bez direktnog kontakta, tj. prenosi se samo toplota i vlažnost.

 

mehanička ventilacija sa rekuperacijom
Izvor: pasivnakuca.rs

 

Obnovljivi izvori energije

Sunce je najveći izvor obnovljive energije i ta energija se može upotrebiti pomoću dve vrste solarnih kolektora:
1.    Kolektori koji sunčevu energiju pretvaraju u električnu (fotonaponska konverzija)
2.    Kolektori  koji je pretvaraju u toplotnu energiju (toplotna konverzija).

U zavisnosti od pozicije objekta moguće je koristiti oba tipa ali treba voditi računa koji je pogodniji, kao i koja mu je tačna namena. Sa razvojem novih tehnologija i sve većom popularizacijom cene solarnih kolektora rapidno padaju iz godine u godinu te su stoga više nego isplativa investicija za bilo koji objekat.

 

Toplotne pumpe

Toplotne pumpe funkcionišu po principu izmenjivača toplote i koriste geotermalne pogodnosti zemljišta, konstantnu temperaturu tokom cele godine. Imaju funkciju I grejanja i hlađenja vazduha. Oko objekta postavlja se:
- vertikalna sonda (dubine oko 50 metara); temperatura vode na dubini od 50m iznosi oko 14°C.
- horizontalna (uobičajene dubine od 1,5-2,5m).

Ovo je najefikasniji vid grejanja/hlađenja zato što su na većim dubinama zemljišta temperature konstantne te se praktično vrši samo dogrevanje odnosno hlađenje.

 

Kućni uređaji

Pri veoma niskoj potrebi energije za grejanje i pripremu tople vode raste udeo energije koju koriste uređaji. Zahvaljujući modernim uređajima kategorije A, A+, A++, koji štede moguće je i taj udeo u potrošnji energije sniziti.

 

Investicija koja se isplati!

Primeri prakse pokazuju da troškovi izgradnje pasivne kuće ne moraju biti veći od troškova izgradnje konvencionalne kuće prema važećim standardima. Inicijalna investicija u pasivnu kuću je skuplja oko 15% od investicije u konvencionalnu kuću, ali ako uzmemo u obzir i režijske troškove pasivna kuća je jeftinija. Već u 8 godini cene investicije se izjednačavaju, a posle toga sve vreme živimo u komfornoj pasivnoj kući i štedimo.

 

ekonomski efikasna kuća

Izvor: pasivnakuca.rs