program za projektovanje pasivnih kuca

Nova verzija programskog paketa za projektovanje pasivnih objekata PHPP 8, koja je unapređena i usavršena je od sada dostupna i u Srbiji. PHPP 8 je poboljšan na osnovu rezultata nedavnog istraživanja Passivhaus Instituta o objektima sa visokim performansama, koji su izgrađeni u različitim regionima sveta, te stoga sadrži dodatne kalkulacije koji obezbeđuju proračune za sva klimatska područja. U novoj verziji programa je olakšan unos podataka. Novina je takođe integracija obnovljivih izvora energije u koncept energetski efikasne izgradnje.


Prema rečima dr Volfgang Feist, osnivača i direktora Passivhaus Instituta u Darmštatu: "Sa svojim najnovijim funkcijama, PHPP 8 drži korak sa novim dostignućima, kao i sa povećanjem broja energetski efikasnih zgrada u celom svetu." Poboljšanja programa uključuju i objedinjenu listu svih sertifikovanih komponenti za izgradnju pasivnih kuća. Komparativne studije sa dinamičkim simulacijama pokazale su da PHPP 8 daje odlične rezultate ne samo prilikom planiranja i projektovanja objekata koji se nalaze u centralnoj Evropi, već i za objekte koji se nalaze u hladnim, toplo-umerenim, toplim i vlažnim klimatskim podnebljima.


Sa svojim detaljnim priručnikom, PHPP odavno obezbeđuje pouzdanu osnovu za projektovanje energetski efikasnih zgrada, te je kao takav prihvaćen u mnogim zemljama. Jednostavan rad na bazi MS Excel programa omogućava arhitektima i projektantima da pouzdano i tačno izračunaju energetski bilans i optimizuju objekte i komponente prema standardu pasivne kuće.


PHPP 8 stavlja veći fokus na sve popularniju kombinaciji pasivnih kuća i obnovljivih izvora energije, te predstavlja veliku pomoć u svetlu Direktive o energetskim svojstvima zgrada - the European Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Pored solarnih sistema za zagrevanje tople vode koji su već pokriveni u prethodnim verzijama PHPP-a, PHPP 8 omogućava izračunavanje energetskih izlaza fotonaponskih sistema, toplotnih pumpi i geotermalnih sondi. Izračunavanje potrebne solarne energije za grejanje, takođe je integrisano u ovoj novoj verziji.


Novina je i dodatna alatka koja umnogome pomaže pri planiranju i projektovanju pasivnih objekata. To je novorazvijeni DesignPH - 3D dizajn plugin za PHPP.

 

designPH, PHPP, 3D
foto:designph.org

 

DesignPH omogućava direktnu vezu 3D modela sa Programom za proračun energetskog bilansa zgrada PHPP 8 čime vam štedi vreme na unosu podataka i daje vam mogućnost da lakše dođete do energetski efikasne zgrade.

Sa novim designPH projektovanje pasivne kuće je lakše nego ikada do sada. Ovaj 3D- alat omogućava grafički unos podataka i svaka promena projekta zgrade prikazuje se automatski u energetskom bilansu. I sa samo nekoliko klikova podaci se automatski generišu u Programu za projektovanje pasivnih kuća PHPP 8.

Unos geometrijskih podataka je sa designPH uveliko pojednostavljen. U 3D alatu je moguće definisati grejanu korisnu površinu, termički omotač objekta, sastav konstrukcija i klimatske podatke.

Sa designPH je lako, brzo i bez greške moguće proveriti usklađenost idejnog rešenja sa pravilima pasivne gradnje. Kako bi se osiguralo najbolje moguće rešenje, bez obzira na različite vrste CAD softvera, designPH je širom sveta poznat kao „friendly 3D-CAD-Software SketchUp“.


Kompatibilnost

Novi designPH je nastao kao dodatak međunarodno priznatog alata PHPP. Prva verzija designPH 1.0 je razvijena kao plugin za SketchUp 7 i 8 za Windows i Mac sisteme, i dostupan je u kombinaciji sa PHPP 8.

 

 

Komplet PHPP8 + DesignPH možete poručiti ovde po ceni od 340 EUR.