Novi alat za PHPP je sada dostupan i kod nas!

Omogućava brže i jednostavnije projektovanje i istovremeno analiziranje performansi zgrada u različitim klimatskim uslovima.

DesignPH omogućava direktnu vezu 3D modela sa Programom za proračun energetskog bilansa zgrada PHPP 8 čime vam štedi vreme na unosu podataka i daje vam mogućnost da lakše dođete do energetski efikasne zgrade.

Sa novim designPH projektovanje pasivne kuće je lakše nego ikada do sada. Ovaj 3D- alat omogućava grafički unos podataka i svaka promena projekta zgrade prikazuje se automatski u energetskom bilansu. I sa samo nekoliko klikova podaci se automatski generišu u Programu za projektovanje pasivnih kuća PHPP 8.

Unos geometrijskih podataka je sa designPH uveliko pojednostavljen. U 3D alatu je moguće definisati grejanu korisnu površinu, termički omotač objekta, sastav konstrukcija i klimatske podatke.

Sa designPH je lako, brzo i bez greške moguće proveriti usklađenost idejnog rešenja sa pravilima pasivne gradnje. Kako bi se osiguralo najbolje moguće rešenje, bez obzira na različite vrste CAD softvera, designPH je širom sveta poznat kao „friendly 3D-CAD-Software SketchUp“.


Kompatibilnost

Novi designPH je nastao kao dodatak međunarodno priznatog alata PHPP. Prva verzija designPH 1.0 je razvijena kao plugin za SketchUp 7 i 8 za Windows i Mac sisteme, i dostupan je u kombinaciji sa PHPP 8.


DesignPH možete poručiti direktno na sajtu designph.org.

 

DesignPH donosi revolucionarnu promenu u korišćenju PHPP-a

 

 

design PH plugin za 3D softver SketchUP
foto:designph.org

 

 

designPH je plugin za popularni 3D softver SketchUp

designPH je novi, interaktivni i grafički orijentisan alat za PHPP

designPH je razvijen od strane Passive Haus Institute-a i omogućava 3D modeliranje koje koristi PHPP

designPH koristeći automatske analize brzo daje rezultate... Površinama se dodeljuju boje- kodovi , tako da je moguće vizuelno proveriti u 3D modelu da li su sve površine pravilno uzete u obzir

designPH je 3D interfejs za PHPP ... Nakon uvoza modela u PHPP, unos podataka površina, prozora i zasenčenja je automatski generisan. To omogućava brzi proračun potrebne energije za grejanje i značajnu uštedu vremena

designPH je interaktivan alat... designPH takođe, daje preliminarni pojednostavljeni proračun energetskog bilansa u toku projektovanja. To omogućuje poboljšanje samog procesa projektovanja, interktivno projektovanje i isključuje mogućnost lošeg idejnog projekta

 

 

designPH, PHPP, 3D
foto:designph.org

 

 

designPH olakšava izradu idejnog projekta i energetsku optimizaciju projekta u samo 4 koraka:

1. stavite svoj projekat u virtuelni prostor- napravite SketchUp 3D model projekta

2. postavite svoj projekat na konkretnu lokaciju- izaberate lokaciju vašeg projekta u SketchUp-u i klimatske podatke u designPH

3. unesite specifičnosti vašeg projekta i prilagodite ga vašem klijentu

4. proverite svoj projekat i sa 3 „klika“ izvršite automatski prenos podataka iz projekta u PHPP

...sada možete početi optimizaciju u designPH-u i direktne korekcije projekta u PHPP-u.

 

 

projektovanje pasivnih kuca i 3D modelovanje
foto:designph.org