Sve veće cene energenata i zakonski okvir ističu potrebu za gradnjom energetski efikasnih zgrada. Sastavni deo energetskog koncepta je dobra zaptivenost novih zgrada. Maksimalne uštede energetski efikasnih sistema, moderni sistemi grejanja i kvalitetni prozori, mogu se ostvariti ukoliko je zaptivenost zgrade dobra.

Uređaji za merenje BlowerDoor omogućuju kontrolu zaptivenosti zgrade. Pri merenju se postavlja u otvor na fasadi (prozor, vrata) ram sa platnom i BlowerDoor ventilatorom. Svi spoljašni otvori, prozori i vrata pri merenju moraju biti zatvoreni, dok unutrašnja vrata treba da budu otvorena. Merna oprema Blower Door automatski vrši merenje vazdušne propustljivosti zgrada prema normi SRPS EN 13829.


Ventilatorom BlowerDoor se isisava vazduh iz zgrade i održava se konstantna razlika u pritiscima od 50Pa. Količina vazduha koju ventilator isisa u zgradu ulazi kroz šupljine u konstrukciji. Pri takvoj razlici pritisaka je moguće definisati slaba mesta u konstrukciji pomoću termokamere, anemometra i generatora dima.

Preporučujemo merenje zaptivenosti BlowerDoor, kada je vazdušno nepropusni sloj još uvek dostupan i moguće je vršiti određene korekcije bez dodatnih troškova. Merenje jedne porodične kuće traje do 3 sata, a to je investicija koja se brzo isplati!

 

Blower door test-merenje zaptivenosti zgrade - Energetski pregled

 

 

 

Test zaptivenosti- Kontrola energetski efikasne ugradnje prozora sa ekspandirajućim RALtrakama