Energetska digitalna perspektiva Srbije

U Kongresnom centru Master Novosadskog sajma 29. i 30. oktobra, održan je XIII Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama pod nazivom „Energetska digitalna perspektiva Srbije“, koji tradicionalno organizuju Institut za evropske poslove (INEA) i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, uz pokroviteljstvo pokrajinskog parlamenta. Tokom dva dana održavanja foruma akcenat je stavljen na  konkretne energetske procese i njihovo unapređenje.

 

Ministar Aleksandar Antić dobitnik godišnjeg priznanja Međunarodnog energetskog foruma

 

Ovogodišnji XIII Forum, održan je pod pokroviteljstvom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i sa koorganizatorima Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Privrednom komorom Vojvodine,  imao je za cilj da kredibilitetom prezentovanih koncepata, tehnoloških rešenja i naučnih radova, podstakne kreativnije i konkretnije korišćenje raspoloživih potencijala u čistoj energiji na ovim prostorima, dodatno pokrene saradnju i razvoj energetike i digitalizacije u zemljama regiona i usmeravanje naše budućnosti ka visokim ciljevima EU energetske mape puta 2050.

 

Energetska digitalna perspektiva Srbije