Vazduhoplovna baza pretvorena u energetski efikasnu zgradu

Nekadašnja vazduhoplovna baza i sklonište Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) tokom Drugog svetskog rata, danas je energetski efikasna jednoporodična kuća.

Energetska efikasnost je bila prioritet od samog početka, te se tokom izrade projekta rekonstrukcije vodilo računa o orijentaciji prozora, dizajnu nadstrešnica, izradi podova. Ugradnjom prozora sa trostrukim zastakljenjem i dobrom izolacijom, ova kuća je na korak je do ispunjenja pasivnog standarda.

Zaptivenost zgrade

Ukoliko govorimo o potrošnji energije za grejanje zgrada zaptivenost zgrade je nezaobilazna i prilično utiče na potrošnju energije za grejanje. Prema Pravilniku o Energetskoj Efikasnosti Zgrada zaptivenost zgrada može biti dobra, srednja i loša. Šta to zapravo znači?

NEXPO 2013

Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne evrope (NALAS), Udruženja gradova Hrvatske, Udruženja opština Hrvatske i gradova Rijeka i Opatija, organizuju NEXPO 2013, međunarodni sajam lokalnih samouprava koji će se održati u gradovima Rijeka i Opatija u Republici Hrvatskoj od 25. do 27. septembra 2013. godine.

Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama

VII Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama održaće se 24. i 25. septembra u Novom Sadu. Ove godine forum nosi slogan "ENERGETIKA SRBIJE 2013: BUDUĆNOST I PERSPEKTIVE ".

Solarna akademija u Ekološkom centru Radulovački

Pokret gorana Novog Sada je u periodu od 18. do 25. avgusta 2012. godine organizovaodrugi po redu volonterski radni kamp „Solarna akademija“ u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima.