Smernice za odgovarajuće komponente pasivnih zgrada u vašem regionuIako načela i principi pasivne gradnje/ EnerPHit rekonstrukcije važe u celom svetu, moguća rešenja za postizanje tog standarda uzimaju u obzir i lokalne specifičnosti regiona. Interaktivna mapa, razvijena od strane Passive House Institute-a, daje prvu orijentaciju komponenti prikladnih za izgradnju pasivnih kuća i EnerPHit rekonstrukcije u konkretnim regijama.


interaktivna mapa pasivnih objekata


Mapa daje pregled kako izgraditi zgrade sa veoma malom potrošnjom energije "Nearly Zero Energy Buildings“ , u pojedinim regionima Evrope, koje će biti jedino moguće graditi u Evropi od 2020. godine uz korišćenje komponenti pasivnih kuća i obnovljivih izvora energije.

 

Smernice se odnose na komponente termičkog omotača zgrade, uključujući instalacije i obnovljive izvore energije.

Date vrednosti u smernicama se mogu koristiti kao početne vrednosti za proračun preliminarnog energetskog bilansa u PHPP-u. Bitno je odabrati klimatske podatke najbliže vašem objektu. Prema tom PHPP proračunu, komponente se mogu prilagođavati konkretnoj situaciji. Optimizacija u PHPP-u je važna za postizanje ekonomski efikasnog rešenja izgradnje pasivne kuće ili EnerPHit rekonstrukcije.Više o PHPP-u.Kako koristiti mapu?

Pređite kursorom preko vaše zemlje i vaša zona će se automatski prikazati.
Klikom na vašu zemlju videćete smernice za državu koju ste odabrali.
Imajte na umu da su ove smernice uopštene i da navedene vrednosti služe za prvu orijentacij. Svaka specifična lokacija će imati različite zahteve koji bi mogli značajno da se razlikuju, u zavisnosti od mesta, nadmorske visine i konkretnoz zasenčenja.Kako mogu koristiti mapu sa smernicama za moj projekat?


Arhitekta

1. Odaberite zemlju klikom na istu
2. Pogledajte smernice za određenu regiju/ klimatsku zonu
3. Za arhitekte/ dizajnere: Unesite geometriju objekta u PHPP. Ukoliko koristite Google SketchUp, možete to učiniti putem NOVOg dodatka plugin DesignPH.)
4. Započnite proračun energetskog bilansa koristeći komponente koje su u smernicama
5. Proverite da li je vaš energetski bilans ispunio standard za gradnju pasivne kuće ili EnerPHit standard za rekonstrukciju
6. Optimizujte energetski bilans prema različitim scenarijima i zonama


Političar/ Donosilac odluka

1. Odaberite zemlju klikom na istu
2. Pogledajte smernice za određenu regiju/ klimatsku zonu


Klijent

1. Odaberite zemlju klikom na istu. U prozoru će se prikazati sve klimatske zone.
2. Pogledajte smernice za određenu regiju/ klimatsku zonu