Prilagođen različitim klimatskim podnebljima - PHPP 8 se može koristiti i sa novim 3D plug-in dodatkom

 

Nova verzija programskog paketa za projektovanje pasivnih objekata PHPP 8, koja je unapređena i usavršena je od sada dostupna i u Srbiji. PHPP 8 je poboljšan na osnovu rezultata nedavnog istraživanja Passivhaus Instituta o objektima sa visokim performansama, koji su izgrađeni u različitim regionima sveta, te stoga sadrži dodatne kalkulacije koji obezbeđuju proračune za sva klimatska područja. U novoj verziji programa je olakšan unos podataka. Novina je takođe integracija obnovljivih izvora energije u koncept energetski efikasne izgradnje.

 

program za projektovanje pasivnih kuca phpp8Novo izdanje PHPP 8 može se kupiti online.


Prema rečima dr Volfgang Feist, osnivača i direktora Passivhaus Instituta u Darmštatu: "Sa svojim najnovijim funkcijama, PHPP 8 drži korak sa novim dostignućima, kao i sa povećanjem broja energetski efikasnih zgrada u celom svetu." Poboljšanja programa uključuju i objedinjenu listu svih sertifikovanih komponenti za izgradnju pasivnih kuća. Komparativne studije sa dinamičkim simulacijama pokazale su da PHPP 8 daje odlične rezultate ne samo prilikom planiranja i projektovanja objekata koji se nalaze u centralnoj Evropi, već i za objekte koji se nalaze u hladnim, toplo-umerenim, toplim i vlažnim klimatskim podnebljima.


Sa svojim detaljnim priručnikom, PHPP odavno obezbeđuje pouzdanu osnovu za projektovanje energetski efikasnih zgrada, te je kao takav prihvaćen u mnogim zemljama prilikom vrednovanja kriterijumima pasivne kuće za implementaciju programa subvencija I kredita sa niskim kamatnim stopama. Jednostavan rad na bazi MS Excel programa omogućava arhitektima i projektantima da pouzdano i tačno izračunaju energetski bilans i optimizuju objekte i komponente prema standardu pasivne kuće.


PHPP 8 stavlja veći fokus na sve popularniju kombinaciji pasivnih kuća i obnovljivih izvora energije, te predstavlja veliku pomoć u svetlu Direktive o energetskim svojstvima zgrada - the European Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Pored solarnih sistema za zagrevanje tople vode koji su već pokriveni u prethodnim verzijama PHPP-a, PHPP 8 omogućava izračunavanje energetskih izlaza fotonaponskih sistema, toplotnih pumpi i geotermalnih sondi. Izračunavanje potrebne solarne energije za grejanje, takođe je integrisano u ovoj novoj verziji.


Novina je i dodatna alatka koja umnogome pomaže pri planiranju i projektovanju pasivnih objekata. To je novorazvijeni DesignPH - 3D dizajn plugin za PHPP.


DesignPH plugin dodatno olakšava projektovanje sa alatima zasnovanim na 3D Trimble SketchUp-u, i time omogućava korisnicima da prave 3D modele svojih pasivnih kuća. Time se ne samo pojednostavljuje proces unošenja podataka u PHPP, već i pružaju preliminarne povratne informacije o performansama projekta. Više informacija o 3D alatu možete pronaći na www.designph.org.


Novo izdanje PHPP 8 može se kupiti online.