U organizaciji Regionalne privredne komore Novi Sad i pod pokroviteljstvom Centralno evropske inicijative – CEI 8.aprila 2014. godine organizovan je međunarodni seminar pod nazivom “Poboljšanje energetske efikasnosti u preduzećima – radi i razmišljaj zeleno“.

Unaprеđеnjе еnеrgеtskе еfikasnosti jеdan jе od ključnih еlеmеnata еnеrgеtskе politikе Rеpublikе Srbijе, obzirom da njеno povеćanjе doprinosi sigurnosti snabdеvanja еnеrgijom, povеćanju konkurеntnosti industrijе i standardu građana, smanjеnju uvoznе zavisnosti i smanjеnju nеgativnih еfеkata sеktora еnеrgеtikе na životnu srеdinu.

Prisutne je u ime Regionalne privredne komore Novi Sad pozdravio Milorad Radojević, direktor Regionalne privredne komore Novi Sad.

Pozdravnu reč imale su Mirjana Knežević, posebni savetnik, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije, i g-đa Nataša Pavičević Bajić, sekretar, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

 

predavanje Poboljšanje energetske efikasnosti u preduzećima

 

Kako je predstavnica Ministarstva energetike navela u uvodnom izlaganju, Srbija troši tri do pet puta više električne energije po jedinici društvenog proizvoda od zemalja EU, a dva do tri puta više od zemalja okruženja dodavši da se danas u Srbiji između 50 i 60 odsto energije koju trošimo baci, zbog loše izolacije i instalacija, kao i da gubimo godišnje oko pola milijarde evra, jer se ne bavimo energetskom efikasnošću. Ovo je tek početak i očekujemo da će 2015. godine, kao i u svim drugim državama taj posao u Srbiji biti razgranat i da će se uključiti još više banaka, jer je sada država garant da racionalno i efikasno trošimo energiju, kazala je savetnica ministra.

 

predavanje rpk ns

 

Pokrajinska sekretarka za energetiku i mineralne sirovine Nataša Pavićević-Bajić je, pozdravivši prisutne, izrazila zadovoljstvo velikim interesovanjem za ovaj seminar, te prisustvom velikog broja eminentnih stručnjaka iz Evropske unije, koji su prihvatili da dođu i prezentuju svoja iskustva.

Proizvodnja toplotne energije iz biomase je prvi cilj, koji želimo vrlo brzo da stavimo u funkciju, učinimo dostupnim i počnemo da koristimo, istakla je Pavićević-Bajić i dodala da, kako bismo bili prepoznati od strane svih svetskih finansijskih institucija, moramo da izradimo akcioni plan, koji će definisati aktivnosti, mere i projekte, koji će obuhvatati naše potrebe i mogućnosti.

Predavači na seminaru iz inostranstva bili su eksperti koji su učestvovali u stvaranju energetskih sistema zemalja u sastavu evropske zajednice, a njihovo prisustvo potvrdila činjenicu da je Vojvodina na prvom mestu prepoznala da postoji problem u energetici, koji će biti sve vidljiviji u budućem periodu, jer se i prema procenama Evropske unije i svih zemalja sveta, očekuje sve veće poskupljenje energenata, a posebno energenata fosilnog porekla.

Tamás Tóth, direktor Direkcije za analizu i statistiku mađarske energetike i javnog komunalnog regulatornog organa je govorio o iskustvu mađarskih preduzeća u oblasti energetske efikasnosti.On je ukazao na veliki broj novih direktiva EU koji između ostalog predviđaju audit obaveze preduzeća na svake četiri godine.Prema anjegovim rečima, u Mađarskoj je sve veća primena solarnih panela, novih sistema za hlađenje, kao i upotreba biomase i fotovoltarike.

Irena Dubravec, rukovodilac Službe za analizu sprovođenja mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Republike Hrvatske govorila je o promovisanju energetske efikasnosti u Hrvatskoj, i prezentovala rad Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.Prema njenim rečima, planirana sredstva Fonda za projekte, programe i mere iz Sektora energetske učinkovitosti (2014. – 2016.) odnose se na:Program obnove javnih zgrada-134 miliona kn, sprovođenje nacionalnih energetskih programa 93 miliona kn, Održivu gradnju 85, 6 miliona kn, Program obnove višestambenih zgrada-65 miliona kn,itd.

Na njeno izlaganje se nadovezala Branislava Zubić, samostalni stručni savetnik iz Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i predstavila stanje u Regionu.

Proizvodnja električne energije odvija se kroz: Panonske TE-TO u sastavu EPS – koriste prirodni gas /mazut; ukupna instalisana el. snaga 363 MW: Novi Sad, Zrenjanin, Sr. Mitrovica; godišnja proizvodnja 200-450 GWh/godišnje) Povlašćene proizvođače (el.en. iz OIE)- proizvodnja 14 GWh/godišnje, Biogas postrojenja (farme, otpadne vode; ukupna snaga 3,6 MW), i Kogenerativna postrojenja u kojoj se koristi kaptažni gas sa naftnih polja (NIS; 3 MW) .

 

Poboljšanje energetske efikasnosti u preduzećima – radi i razmišljaj zeleno

 

Dr Léderer András, prodekan Univerziteta tehnologije i ekonomije u Budimpešti, i vlasnik kompanije Thermo doo govorio je o mnogobrojnim svetskim realizovanim projektima energetske efikasnosti. On je na velikom broju primera objasnio kako je realno moguća ušteda energije od četri do pet puta ukoliko se planski i racionalno sagleda svaki aspekt pojedinačne organizacije.

Prof. dr Dušan Gvozdenac je u svom izlaganju istakao da energetsku efikasnost treba shvatiti kao skup organizovanih aktivnosti koje se sprovode unutar granica definisanog energetskog sistema sa ciljem smanjenja potrošnje ulazne energije, emisiju štetnih gasova i troškova za energiju, pri nepromenjenom stepenu obavljanja usluga ili stvaranja nove vrednosti u proizvodnom procesu unutar definisnog sistema. Iz same definicije se nazire i složenost problema koja proizilazi iz potrebe povezivanja ljudi, procedura i tehnologija, kako bi se postigla konzistentna i trajna poboljšanja energetske efikasnosti.

Vladimir Nikić, član tima Danube PIE sa Univerziteta u Novom Sadu predstavio je skup mera i alatki koji su na raspolaganju za pravilan eko-dizajn proizvoda. Eko dizajn predstavlja skup mera sprečavanja preduzeća da stvaraju otpad i otrovne materije u fazi proizvodnje, odnosno minimiziranje uticaj proizvoda na životnu sredinu. Ovo važi za čitav životni ciklus proizvoda, i to od ekstrakcije sirovina do deponijskog odlaganja potrošenog proizvoda, koji se takvom proizvodnjom može nazvati „čistim proizvodom“.

Mila Tanasković, menadžer Bluewaters Environmental Consulting govorila je o svim realizovanim projektima iz oblasti primene pasivnih solarnih sistema u grejanju i hladjenju objekata.

Myriam Dobrota, direktor REECO SRB doo je na seminaru govorila o radu REECO kompanije kako u u inostranstvu tako i u Srbiji. Posebno je istakla predstojeći sajam o energetskoji efikasnosti koji će se održati 11. i 12. juna 2014. godine u Beogradu. Pored sajma biće organizovane manifestacije, B2B programi, savetovanja i konferencije koje imaju za cilj unapređenje energetske efikasnosti.

G-din Vladimir Lazić, Regionalni marketing manadžer Guardian Glass S.A. doo je predstavio konkretna rešenja u pogledu uštede energije primenom energetsko efikasnog stakla u zgradarstvu.

Zaključci seminara su da energetsku efikasnost treba posmatrati kao sredstvo za ostvarivanje sveukupne efikasnosti iskorišćenja resursa, jer će se poboljšanjem energetske efikasnosti ostvariti ciljevi ekonomskog razvoja i ublažiti klimatske promene. Energetska efikasnost je sredstvo, a ne cilj.

Energetska efikasnost je nažalost danas stvar tehnologije, a ne znanja. Nove tehnologije se vrlo često nekritički i vrlo agresivno nameću korisnicima bez suštinskog dokaza o njihovoj efikasnosti u odnosu na do tada korišćenu tehnologiju. Uglavnom se nude samo neubedljiva marketinška objašnjenja, koja ne nude dovoljno znanja za onoga ko treba da primeni novu tehnologiju. Jasno je da su nove tehnologije nastale usavršavanjem starih i zato nije opravdano odbaciti ih bez detaljne analize.

Znači, svaka akcija u preduzeću koja doprinosi uspostavljanju sistema upravljanja je dobrodošla. Da bi se postigao uspeh, naša preduzeća treba pre svega da obave dobru pripremu za uvođenje standarda i procene stanje sopstevenog energetskog menadžementa. Tek tada je moguće da se on uspešno nadgradi i da se postigne osnovni cilj povećanja energetske efiksanost.

 

Izvor: rpkns.com
(Napomena: tekst je u potpunosti preuzet sa sajta rpkns.com)

Foto: rpkns.com