obnovljivi izvori energijeEvropska komisija usvojila je 9. aprila nova pravila koja treba da ograniče državnu pomoć u članicama EU za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije, kao što su solarna energija, vetar i biomasa. Nova pravila predviđaju i mogućnost da se smanjenjem naknada za obnovljive izvore pomogne velikim potrošačima energije da budu konkurentni na međunarodnom tržištu. Komisija nove mere obrazlaže time da su se troškovi ulaganja u određene obnovljive izvore energije dosta smanjili poslednjih godina i da znatne subvencije za tu vrstu energije izazivaju ozbiljne poremećaje na tržištu i povećavaju cenu struje za potrošače.


"Vreme je da obnovoljivi izvori energije uđu na tržište. Nove smernice pružaju okvir za postepeno i pragmatično osmišljavanje efikasnijih mera državne pomoći koje će odražavati uslove na tržištu", rekao je evropski komesar za zaštitu konkurencije Hoakin Almunija (Joaquin).

 

On je dodao da Evropa treba da ispuni ambiciozne ciljeve u energetici i borbri protiv klimatskih promena uz najmanji mogući trošak poreskih obveznika i bez poremećaja konkurencije na jedinstvenom tržištu.

 

Smernice koje će važiti od 1. jula 2014. do kraja 2020, predviđaju postepen prelazak "na podršku obnovljivim izvorima energije koja će biti zasnovan na tržištu".

 

To podrazumeva postepeno uvođenje tendera za dodeljivanje državne pomoći, kao i postepen prelazak sa garantovanih otkupnih cena, odnosno fid in tarifa, na fid in premije koje više zavise od kretanja na tržištu.

 

Državne subvencije za obnovljive izvore enegije su do sada "proizvođače energije štitile od rizika" i "uticale na cenu struje", što je dovelo do poremećaja konkurencije u Evropi, rekao je evropski komesar za zaštitu konkurencije.

 

Energija iz vetroparkova i fotonaponska energije mogu se obezbediti "pod istim uslovima kao i druge konkurentne energije na tržištu, dok je drugim obnovljivim izvorima potrebno više podrške", rekao je Almunija.

 

Novi propisi predviđaju i da se mogu smanjiti naknade koje plaćaju preduzeća koji su veliki potrošaci energije da bi se finansirali podsticaji za struju iz obnovljivih izvora. Komisija je navela da te naknade predstavljaju veliko opterećenje za neke velike potrošače, pre svega za one koji se suočavaju sa jakom konkurencijom na međunarodnom planu.

 

Prema smernicama, vlasnici malih instalacija za proizvodnju obnovljive energije - kao što su solarni paneli na krovovima - biće izuzeti od ograničenja subvencija.

 

Evropska komisija je objavila predlog novih propisa dan pošto je nemačka vlada usvojila nacrt zakona kojim se smanjuju podsticaji za obnovljive izvore energije. Berlin je u razgovorima sa Briselom tražio da mu se dopusti da zadrži povlašćeni režim za preduzeća koji su veliki potrošači, što nije nailazilo na odobravanje Evropske komisije.

 

Na pitanje da li su novi propisi skrojeni po meri Nemačke, Almunija je rekao da je Komisija "mnogo razgovarala" sa nemačkim vlastima, koje, kako je rekao, nisu u početku bile baš zadovoljne planom. On je istakao da novi propisi predstavljaju politički najbolju moguću ravnotežu.

 

Nove propise je kritikovala Evropska partija zelenih, koja okuplja ekološke stranke u Evropi, ocenivši da te mere šalju loš signal.

 

"Umesto da otvori put tranziciji ka efikasnijoj ekonomiji sa manjim emisijama gasova, novi propisi nikuda ne vode", rekao je kopredsednik te grupacije Rajnhard Bitikofer.

 

Komisija je saopšitla da je cilj novih smernica da pomogne članicama EU da ostvare svoje ciljeve do 2020. u borbi protiv klimatskih promena i da istvoremeno spreče poremećaje na tržištu koje mogu izazvati subvencije za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije.

 

Izvor: EurActiv.rs
(Napomena: tekst je u potpunosti preuzet sa sajta EurActiv.rs)