Na ovogodišnjem sajmu građevinarstva u Beogradu, u okviru prateceg programa, partner udruženja Centar pasivna kuća, Klaster za energetsku efikasnost ENEF KLASTER organizovao je predavanje „Iskustva u učestvovanju u COSME projektu“. Predavač Goran Todorović, koji je ujedno i član udruženja, upoznao je posetioce sajma sa ENEF Klasterom i njegovim dosadašnjim radom i predstavio COSME projekat TRAns-national Collaboration Empowering Key European Industries - TRACE-KEI.


enef klaster predavanje cosmo projekat


TRACE-KEI projekat uklapa se u EU akciju poboljšanja upravljanja klasterom kao načina za jačanja malih i srednjih preduzeća (SME – Small and Medium Enterprises) kao i povećanje njihove konkurentnosti. Projekat TRACE-KEI takođe ima za cilj povezivanje kreatore EU politike u njihovim naporima definicije strategija razvoja klastera, kao i usklad regionalna politika i razvoja klastera.

Učesnici na ovom projektu, pored ENEF Klastera su i klasteri iz Italije, Nemačke, Mađarske, Portugalije, Ruminije i Bugarske.

U okviru ovog projekta ENEF Klaster je dobio prvu Bronzanu labelu Evropske inicijative za izvrsnost klastera (European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate), koju dodeljuje Evropski sekretarijat za analizu klastera - ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis).Više o TRACE-KEI projektu i učešću ENEF Klastera možete videte na sajtu klastera: enefklaster.rs