Energetski pasoš, Visoka medicinska škola, Ćuprija
Izvor: energyconcept.rs

U okviru obezbeđenja i stalnog unapređenja kvaliteta rada, Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija nakon implementacije ISO 9001:2015 sistema menadžmenta kvaliteta, dobila je energetski pasoš. Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija, sa ciljem da se ispune ključni zahtevi regulativa o zaštiti životne sredine smanjujući pritom troškove energije, prepoznala je značaj što efikasnijeg projektovanja sistema regulisanja.

Direktor VMŠSS u Ćupriji, dr sci. med. Hristos Aleksopulos, je izjavio da je „zelena škola“ budućnost ističući ekološke mere koje su preduzete u školi.

„Smanjili smo upotrebu resursa potrebnih za grejanje i normalan rad škole tj. uveli smo grejanje na gas, zamenili osvetljenje efikasnijim LED panelima, a u planu je poboljšanje izolacije i unapređenje svih prostorija u školi. Evropski standard za energetski učinak postavlja norme koje moraju da se usvoje kako bi se poboljšala enegretska efikasnost ustanova kao obaveza naglašena Kjoto protokolom. Ove regulative zahtevaju dokaze o energetskoj efikasnosti u vidu testa i sertifikacije sistema i opreme pri čemu ključnu ulogu imaju komponente i sistemi za upravljanje zgradom i kućnom automatikom. Komponente i sistemi automatizacije mogu se posmatrati kao ‘mozak’ zgrade i imaju za cilj da održe komforne uslove i kontrolišu potrošnju energije kako bi postigli što efikasnije funkcionisanje objekta“, objasnio je Aleksopulos.