U skupštini Autonomne Pokrajne Vojvodine u četvrtak 18. aprila 2019. godine održana je konferencija Platforme znanja za energetsku efikasnost sa temom "Unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu" na kojoj su se okupili predstavnici lokalnih samouprava koji su zaduženi za investicije i energetsku efikasnost, energetski menadzeri, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini.

Unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu

Na ovom skupu prisutnima su predstavljeni novi mehanizmi finansiranja i primene mera energetske efikasnosti i odživih izvora energije, kao i primeri dobre prakse javnih objekata Vojvodine. Partneri i saradnici projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama“ govorili su o unapređenju regulatornog okvira u oblasti energetske efikasnosti, razvijanju alata za analizu ulaganja u obnovu škola, obuci domara i zaposlenih u školama i vrtićima, jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu, funkcionisanju Platforme znanja za energetsku efikasnost i drugim aktivnostima realizovanim u okviru ovog projekta.

Konferenciju su organizovali Stalna konferencija gradova i opština i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji i uz podršku projekta Srpsko-nemačke razvojne saradnje „Energetska efikasnost u javnim zgradama“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Podršku u realizaciji ovog događaja pružio je i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj AP Vojvodine.


Izvor: eeplatforma.arh.bg.ac.rs
(Napomena: tekst je u potpunosti preuzet sa sajta eeplatforma.arh.bg.ac.rs)

Foto: eeplatforma.arh.bg.ac.rs