Vlada Češke Republike je ovog meseca odobrila novi program Zelene štednje, koji bi trebao do 2020 godine osigurati subvencije u ukupnom iznosu od oko 1.2 milijarde evra. Program ima za cilj podporu malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Subvencije će biti dostupne do 2020 godine.
Tokom realizacije prvog programa Zelene štednje ukupno 36.000 porodičnih kuća i 6.000 zgrada kolektivnog stanovanja je termički izolovano. Realizacija novog ciklusa programa Zelena štednja će uticati i na smanjenje stope nezaposlenosti.
Ministarstvo životne okoline očekuje da će do kraja ove godine biti obezbeđeno oko 48 miliona evra od trgovine emisijama CO2.

 

Građevinske firme u Češkoj sa odobravanjem prihvatile novi program Zelene štednje

Sektor energetski efikasnog zgradarstva u Češkoj Republici ima kapacitete da godišnje iskoristi subvencije u visini do 500 miliona evra. Ostale subvencije koje su nekoliko puta više i mogu se koristiti za rekonstrukcije javnih i privatnih zgrada dostupne su preko fondova Evropske unije.
Za programi podrške uštede energije u zgradama za period 2014-2020 moguće je obezbediti ukupno oko 3 miliarde evra. Osigurati njihovo korišćenje i rešiti trenutnu koliziju između programa Ministarstva zaštite okoline i Ministarstva za regionalni razvoj će biti zadatak nove vlade Češke Republike.


Petar Holub, direktor Šanse za zgrade, strukovnog udruženja koje podržava energetski efikasnu gradnju u Češkoj Republici, kaže :
"Odobrenje programa Nova Zelena Ušteda je dobra vest. Kako za domaćinstva koja nije stigla pripremiti svoje projekte, tako i za mala i srednja preduzeća, koja mogu osigurati stabilna radnja mesta i osloniti se na predvidivu situaciju koju garantuje država.
"Sledeći korak će biti da se osigura efikasno korišćenje fondova Evropske Unije, u kojima se može obezbediti podrška za uštedu energije u zgradama kolektivnog stanovanja, zgradama u javnom vlasništvu- škole ili bolnice, u visino od 3 milijarde evra“.

 

Zašto u Srbiji nema subvencija?

I pored toga što je prošle godine potpisan sporazum između Republike Srbije i Republike Češke o programu saradnje u zaštiti životne sredine, za 2013. i 2014. godinu naša administracija ne koristi pozitivna iskustva prvog programa Zelena štednja koji je veoma uspešno realizovan u Češkoj u prethodnim godinama.
Politička elita u Republici Srbiji tretira energetsku efikasnost kao nužno zlo evropskih integracija a ne razvojnu šansu građevinske industrije. Te stoga imamo situaciju u kojoj su nedefinisane nadležnosti između Ministarstva građevinarstva i urbanizma i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Fond za finansiranje energetske efikasnosti ne postoji, usvojeni propisi o energetskoj efikasnosti se ne primenjuju, banke ne plasiraju sredstva na tržištu pod povoljnim uslovima.


Nasuprot tome ogromna budžetska sredstva se troše na marketinške kampanje, koje ne daju nikakve rezultate. Da podsetimo da je 2011 godina bila proglašena godinom energetske efikasnosti u republici Srbiji. Da li će srpsko građevinarstvo preživeti dolazeće godine bez investicija u energetsku efikasnost? je šire društveno pitanje koja zahteva uključenje svih relevantnih faktora ovog društva u javnu diskusiju. Kada će diskusija na ovu temu biti otvorena zavisi pre svega od Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava koji još uvek nemaju sluha za ovu temu.

 

 

Subvencije za energetsku efikasnost u Češkoj Republici

Foto: ihned.cz