REECO SRB doo u saradnji sa Serbio - Serbian Association for Biomass organizuje Prvu Međunarodnu Konferenciju o Biomasi i Bioenergiji na RENEXPO® Western Balkans sajmu u Sava Centru koji će se održati tokom Prvog Međunarodnog Sajma o Energetskoj Efikasnosti i Obnovljivim Izvorima Energije u Beogradu 11. - 12. Juna 2014 u Hali B.

Konferencija se fokusira na vodeće teme u industriji biomase, sirovina iz uzgoja, berbe, tehnologije skladištenja, konverzije, projektnog finansiranja i regulatornih pravila. Srbija je poznata po svom visokom potencijalu za korišćenje obnovljivih izvora energije, posebno biomase.

Target grupe događaja su:
Investitori, kompanije, operatori daljinskih mreža za grejanje na biomasu, komunalno, proizvođači opreme za gasifikaciju biomase, firme za komercijalna poslovanja, drvna industrija, zainteresovani za alternativnu energiju, planeri, nauka i istraživanje itd.

Opis i svrha događaja:
Kao prva konferencija takve vrste u Srbiji, Međunarodna konferencija o biomasi/bioenergiji na RENEXPO® Western Balkans sajmu će se fokusirati na predstavljanje zakonskog okvira, konkretne primere korišćenja biomase kao i investicione mogućnosti za biomasu u Srbiji.


Možete pogledati listu predavača u celosti kao i ceo program na sledećem linku:
http://www.renexpo-belgrade.com/577.html?&L=1

 

Izvor: renexpo-belgrade.com