Solarna kuća koja štedi energiju

 

Projekat solarne kuće koji je osmislio i realizovao Milenko Milinković, dipl. inž. elektrotehnike, predstavlja objekat sa detaljnim energetskim proračunom. Od samog početka gradnje ideja g. Milinkovića je bila da prilikom projektovanja, izgradnje i eksploatacije uštedi što više energije. Objekat je koncipiran kao polusfera prečnika 18.5m koja je sa severne strane nasuta zemljom. Zastakljena je sa južne te se na taj način obezbeđuje velika količina pasivnih solarnih dobitaka. Osim toga kuća sadrži veliki solarni kolektor vlastite izrade koji je naslonjen na bočni zid garaže.

 

Slika: Dnevni i noćni režim rada kuće tokom zimskog perioda (preuzeto sa www.milinkovicco.com)

 

Energetski princip na kome počiva kuća je pre svega akumuliranje što veće količine toplote, a zatim čuvanje i reupotreba iste. To se ostvaruje tako što postoji dvoslojna ljuska sa severne ukopane strane objekta tako da vazduh koji je zagrejan putem sunčeve energije može da se cirkulisanjem sprovede do podrumske etaže. U podrumskoj etaži se nalaze kameni kolektori koji toplotu skladište za periode kada ona ne može biti generisana putem sunca. Na vrhu zastakljenog dela kupole se nalaze prozori koji se mogu otvarati te imaju funkciju klapne radi ispuštanja toplote ukoliko dođe do pregrevanja objekta.

Izuzetno je interesantno da je konstrukcija kuće izvedena od betonskih ljuski debljine od samo 2cm koje je g. Milinković sam osmislio i realizovao. Tako dobijena konstrukcija je prekrivena prirodnim omotačem koji igra ulogu termoizolatora i sposobna je da pretrpi velika opterećenja.

Detaljan prikaz i proračun arhitektonskog i energetskog aspekta kuće dostupan je na:

http://www.milinkovicco.com/download/SolarnaKuca.pdf

dok se više informacija može naći u download sekciji na sajtu:

http://www.milinkovicco.com/