Niskoenergetska kuća u Šimanovcima (25 kilometara od Beograda) je dobar primer energetski efikasne gradnje. Vlasnik i korisnik objekta, dipl. inž. elektrotehnike Vladimir Janković je u saradnji sa kolegom arhitektom projektovao i izgradio objekat. U njemu se mogu naći svi elementi koje karakterišu niskoenergetske objekte. Ovaj objekat je ujedno i sedište nevladine organizacije Centrala koja se bavi promovisanjem, razvojem i primenom obnovljivih izvora energije.

Objekat ima oko 400m² od čega je polovina u prizemlju gde se nalazi manja štamparija i radionica g. Jankovića u kojoj proizvodi, ispituje i unapređuje postojeće sisteme. Osim tehničkih prostorija postoji i pristupni deo koji vodi na gornji sprat kuće. Na gornjem spratu se nalazi kancelarija, velika dnevna soba koja je ujedno i prostorija za prezentacije kao i nekoliko pratećih prostorija. Dizajn kuće ne odudara od konvencionalnog i svodi se na masovne zidove od siporeksa sa dvovodnim krovom čiji je pokrivač crep.

Osnovni izvor energije u kući dolazi od toplotne pumpe tipa voda-voda instalisane snage od 18kW. Pored geotermalnih dopunske izvore energije čine:

-Tri fotonaponska panela ukupne snage 360W sa akumulatorima kapaciteta 260Ah

-Dva fotonaponska panela od amorfnog silicijuma ukupne snage 90W

-Vetrogenerator snage 400W

-Vakuumski solarni kolektor koji zajedno sa solarnim bojlerom kapaciteta 120l, cirkulacionom pumpom i elektronskim diferencijalnim termostatom čini sistem za zagrevanje sanitarne vode.

-Pored navedenih sistema instalirana je i kompletna metereološka stanica. Ona obezbeđuje informacije u konkretne energetske beneficije koje se ostvaruju vremenskim uslovima i beleži godišnju statistiku.

Interesantno je da kuća ima termoizolaciju od stiropora debljine samo 6cm kad su u pitanju zidovi dok se na krovu nalazi sloj mineralne vune debljine 20cm. Takvu odluku g. Janković je doneo smatrajući da za njega nije neophodno da objekat ispunjava zahteve pasivne kuće već da mu je ekonomičnije i racionalnije da se potrošnja svodi na 35kWh/m² na godišnjem nivou. Precizni podaci o potrošnji energije su dobijeni zahvaljujući dvogodišnjem monitoringu putem instaliranih uređaja i kalkulacije generisane (te i potrošene) energije. Troslojni prozori se nalaze na severnom zidu u prizemlju dok su na spratu klasični krovni dvostruki prozori.

Tokom posete objektu (početak januara 2010.) može se primetiti da je komfor na zavidnom nivou uprkos niskoj potrošnji energije. Pored navedenih sistema u planu je ugradnja rekuperatora u prizemnom delu objekta, zatim dopunski vetrogeneratori kao i instalacija i priključenje fotonaponskih panela snage 1kW na elektrodistribucijsku mrežu.

Detaljnije o Centrali kao i korisne informacije, publikacije i aktivnosti mogu se naći na:

http://www.centrala.org.rs