Konferencija o tipologiji zgrada

Konferencija o tipologiji zgrada i proceni i unapređenju energetske efikasnosti zgrada u Srbiji je održana 17.oktobra 2012 godine na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Konferencija je okupila stručnjake iz cele Evrope koji učestvuju u međunarodnom projektu TABULA- Typology Approach for Building Typology Assessment project.

Ignorisanje regulative koči energetsku efikasnost

Najveća prepreka za razvoj tržišta energetski efikasnih usluga širom sveta, uključujući EU, Indiju, Kinu i SAD, jeste neprimenjivanje postojeće regulative, pokazala je studija koju je uradio Ekonomist intelidžens junit (Economist Intelligence Unit, EIU) za neprofitnu Globalnu mrežu za performanse u građevinarstvu. Sektor nekretnina i građevinarstva učestvuje u globalnoj emisiji ugljen dioksida sa 40% i, dok zemlje širom sveta nastoje da odvoje privredni rast od potrošnje energije, kompanije moraju sve više da se bave renoviranjem postojećih zgrada kako bi se smanjila štetna emisija.

Održana obuka "Kako isprojektovati EE objekat"

Obuka „Kako isprojektovati EE objekat“ održana je u petak 12. oktobra 2012 godine u Beogradu. . Polaznici obuke su se upoznali sa osnovama energetske efikasnosti zgrada kao i sa programom za proračun energetskog bilansa zgrada PHPPSvi polaznici obuke su dobili licenciranu kopiju softvera.

Polaznici obuke

Centar pasivna kuća organizuje 12. oktobra 2012. osnovnu jednodnevnu obuku, Kako isprojektovati energetski efikasan objekat, za inženjere svih struka koji žele da grade energetski efikasne objekte.

Energetski pasoši zgrada deo projektne dokumentacije

Energetski pasoši zgrada (EPZ) su realnost graditeljstva u Srbiji. Prema „Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada“ i „Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada“ od 30.septembra neophodno je uz lokacijsku dozvolu priložiti i elaborat o energetskoj efikasnosti kao sastavni deo projektne dokumentacije, dok je za izdavanje upotrebne dozvole novoizgrađenih kao i rekonstruisanih postojećih zgrada neophodno priložiti EPZ.