slama kao gradjevinski materijal

Uvek aktuelno pitanje, da li slama gori ili ne gori, je konačno dobilo odgovor. Ispitivanje u kontrolisanim uslovima je dokazalo da, noseći zid iz slamenih blokova ne gori. Zahvaljujući ovoj činjenici, otvaraju se nove mogućnosti u oblasti izgradnje pasivnih zgrada sa minimalnim ekološkim uticajem na okolinu.

Svi putevi vode do pasivne kuće

Tokom poslednjih 20 godina pasivna kuća je postala sinonim za kvalitet, udobnost i energetsku efikasnost u zgradarstvu. Od 9 – 11 novembra 2012. vlasnici i korisnici pasivnih zgrada otvoriće vrata svojih domova za posetu javnosti u okviru 9-tih Internacionalnih dana pasivnih kuća- The International Passive House Days.

Održana obuka "Kako isprojektovati EE objekat"

Obuka „Kako isprojektovati EE objekat“ održana je u petak 29. juna 2012 godine u Beogradu. Polaznici obuke su se upoznali sa osnovama energetske efikasnosti zgrada kao i sa programom za proračun energetskog bilansa zgrada PHPP. Svi polaznici obuke su dobili licenciranu kopiju softvera.

Stambeni objekat koji se nalazi u bečkoj ulici Roschégasse, pripada seriji kultnih građevina i definitivno je na karti pasivnih objekata koje treba obići. Autor je poznati arhitekt Martin Trebespurg sa partnerima, koji je dao veliki doprinos na razvoju ideje i implementacije standarda pasivne gradnje kako u Austriji tako i u celoj Evropi. Danas je svaki peti novoizgrađeni objekat u Austriji izgrađen prema pasivnom standardu!

Energetska efikasnost rešenje za krizu

Nedavno održani vanredni samit Evropske Unije u Briselu razmatrao je temu: Šta učiniti sa ekonomskom krizom? i Kako se vratiti ekonomskom rastu? U celoj Evropi vidljivo je pomeranje trenda od puke štednje ka stimulisanoj potrošnji i rastu. Postoji jedno a možda i jedino rešenje kako za stimulaciju ekonomskog rasta tako i za balansiranje državnog budžeta – Energetska Efikasnost. Njen jedini nedostatak je taj da nema presecanja vrpci i glamuroznog otvaranja.