Januara 2013. godine Udruženju Centar pasivna kuća pridružila su se tri nova partnera: Limis d.o.o., NID Energy Systems d.o.o. i Neshvyl d.o.o.

Energetski pasoši zgrada

Objekti sa čijom se izgradnjom, ili rekonstrukcijom, krenulo nakon 30. septembra 2012. godine moraju posedovati energetski pasoš, koji pokazuje kvalitet zgrade, komfor, potrošnju energije i buduće režijske troškove, što će sve uticati i na cenu te nekretnine.

Pasivna gradnja na sajmu BAU2013

Sajam BAU 2013 se održava u periodu 14.-19. Januara 2013 godine u Minhenu, Nemačka.

Solarni panel

Ministarstvo energetike Srbije predložilo je 10. decembra nove podsticajne cene za otkup struje proizvedene iz obnovljivih izvora energije, koje su smanjene za struju iz vetra i solarne energije. Period važenja podsticaja ostao je 12 godina, a novu uredbu o fid-in tarifama vlada bi trebalo da usvoji u narednih 10 dana. Prema podacima iznetim na skupu o obnovljivim izvorima energije, Srbija danas ima 35 povlašćenih proizvođača struje iz obnovljivih izvora energije koji su sklopili ugovor sa Elektroprivredom Srbije (EPS).

Termografija u gradjevinarstvu

Decembra 2012. godine Udruženju Centar pasivna kuća pridružio se novi partner- Mikro Princ d.o.o.