Ušteda energije

Ako želite da vaša kuća ili stan postanu energetski efikasniji, od naredne godine biste uz kredit od banke, mogli da dobijete i bespovratna sredstva iz državnog Fonda za energetsku efikasnost. Upravo zbog ovog fonda, na julskom računu za struju videćete novu stavku - naknadu za energetsku efikasnost.

Konferencija Unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu

U skupštini Autonomne Pokrajne Vojvodine u četvrtak 18. aprila 2019. godine održana je konferencija Platforme znanja za energetsku efikasnost sa temom "Unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu" na kojoj su se okupili predstavnici lokalnih samouprava koji su zaduženi za investicije i energetsku efikasnost, energetski menadzeri, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini.

Visoka medicinska škola, Ćuprija

U okviru obezbeđenja i stalnog unapređenja kvaliteta rada, Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija nakon implementacije ISO 9001:2015 sistema menadžmenta kvaliteta, dobila je energetski pasoš. Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija, sa ciljem da se ispune ključni zahtevi regulativa o zaštiti životne sredine smanjujući pritom troškove energije, prepoznala je značaj što efikasnijeg projektovanja sistema regulisanja.

Stare zgrade ugrožavaju zdravlje građana EU

Dve trećine svih zgrada staro je više od četiri decenije i svega oko 10% bi moglo da dobije certifikat A ili B o energetskim svojstvima nekretnina. Slaba izolacija, krovovi koji prokišnjavaju, vlaga, loše prirodno osvetljenje i neefikasna kontrola temperature ozbiljno utiču na dobrobit stanovnika tih zgrada. Evropska unija usvojila je direktivu koja članicama nalaže da pospeše modernizaciju zgrada i rešavanje tog problema kojem do sada nije bilo posvećeno dovoljno pažnje.

Pretstavljanje KnaufTerm3D

U sali Inženjerske komore Srbije u Beogradu, u petak 07. decembra, održano je prvo javno predstavljanje softvera za modelovanje i proračun energetskih performansi zgrada, KT3D.