ciljevi energetske efikasnosti

Samo četiri zemlje Evropske unije na putu su da do 2020. godine ispune ciljeve energetske efikasnosti ali Unija ide u pravom smeru ka realizaciji projektovanog povećanja korišćenja obnovljive energije i smanjenja emisije gasova koji izazivaju efekte staklene bašte.

Blower door test, zaptivenost objekta

Da li je moguće realizovati zgradu u energetskom razredu  B, A ili A+ a da se zaptivenosti ne tretira?

Kako izvesti dobro zaptivenu zgradu prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada?

Kako izvesti i kontrolisati zaptivenost od n50=0,6 h-1?

Šta je to RAL ugradnja prozora i vrata?

Projektovanje energetski efikasnih zgrada

Centar pasivna kuća organizuje 08. novembra 2013. obuku "Kako isprojektovati energetski efikasan objekat", za inženjere svih struka koji žele da grade energetski efikasne objekte.

Pozivamo Vas da učestvujete u jednodnevnoj obuci i kroz primere realizovanih pasivnih objekata i praktičan rad u softveru PHPP uvećate vaše znanje i budete uspešniji u projektovanju i izgradnji EE zgrada.

Detalji Energetske Efikasnosti, dvodnevna obuka

Da li treba da projektujete energetski efikasne zgrade?

Da li vaši investitori žele energetsku optimizaciju zgrada?

Da li vaši investitori žele energetske preglede zgrada?

Pozivamo Vas da uvećate vaše znanje o praktičnim rešenjima za energetski efikasnu gradnju na dvodnevnoj obuci „Detalji Energetske Efikasnosti“.

10-ti Internacionalni dani pasivnih kuća

Tokom poslednjih 20 godina pasivna kuća je postala sinonim za kvalitet, udobnost i energetsku efikasnost u zgradarstvu. Od 8. – 10. novembra 2013. vlasnici i korisnici pasivnih zgrada otvoriće vrata svojih domova za posetu javnosti u okviru 10-tih Internacionalnih dana pasivnih kuća- The International Passive House Days.